Niepokazywanie własnych uczuć może dawać człowiekowi poczucie siły w związkach, ale jednocześnie wyklucza możliwość zaufania. W ten sposób samokontrola, która wydaje się cechą godną podziwu, jest przejawem strachu przed miłością.

Alexander Lowen, Miłość, seks, serce

Zdjęcie użytkownika Melodia ziemi.

Leave a Reply