W drodze ku samemu sobie…

  1. Pozbądź się niepotrzebnego poczucia winy.
  2. Nie pielęgnuj cierpienia.
  3. Żyj teraz.
  4. Zawsze rób to, czego obawiasz się najbardziej – zasmakuj odwagi, jak kawioru.
  5. Miej zaufanie dla każdego rodzaju radości.
  6. Jeśli zatrzyma się na Tobie wzrok „diabła” – patrz gdzie indziej.
  7. Przygotuj się na swoje 87 urodziny.

 

Podobny obraz

Jong Erica, 1977, „Jak ocalić swoje życie?”

 

 

 

Błędy według Osho

Popełniaj tyle błędów, ile to możliwe, pamiętając tylko o jednym: nie popełniaj drugi raz tego samego.Podobny obraz

A będziesz wzrastać. Gubienie się jest częścią twojej wolności, sprzeciw – nawet wobec Boga – to część twojej godności. Sprzeciwianie się, nawet Bogu, jest niekiedy piękne. Właśnie w ten sposób wykształcisz kręgosłup; są całe miliony ludzi pozbawione kręgosłupa.
Zapomnij o wszystkim, co ci określano jako słuszne lub niesłuszne. Życie nie jest niezmienne. Coś, co jest dobre dzisiaj, może stać się błędem jutro, coś, co jest niesłuszne w tym momencie, w następnym może być właściwe.

OSHO

Odwaga

„Wiele przegapiamy w życiu, ponieważ brakuje nam odwagi.
Właściwie do osiągnięcia celu potrzebny jest nie wysiłek, lecz odwaga – a sprawy zaczną się wydarzać, same do ciebie przyjdą. (…) Przynajmniej jest tak w świecie wewnętrznym.
Według mnie, największą odwagą jest życie w stanie zadowolenia.
Smutek to ogromne tchórzostwo. Do tego, aby być nieszczęśliwym, nic nie jest potrzebne. Każdy tchórz (…) może się tak czuć. Każdy potrafi być nieszczęśliwy. Ale do poczucia błogości potrzebna jest ogromna odwaga – a żeby ją poczuć, trzeba nad sobą popracować.”

Osho

Zdjęcie użytkownika Dobre życie.

Margit Sandemo na dzień dobry

Szczęście nie jest prze­cież sta­nem wie­cznym. Zresztą też i nie ok­re­sowym. Szczęście to po pros­tu ta­ki skur­cz ser­ca, które­go doz­na­je się cza­sami, kiedy człowieka prze­pełnia ta­ka ra­dość, że wprost trud­no ją znieść. Zni­ka równie szyb­ko jak się po­jawia. I nie ma go, dopóki nie na­dej­dzie zno­wu, by spra­wić, że człowiek uz­na życie za naj­wspa­nial­szy dar.

jesienna kawa