Dzień dobry bardzo

coffee with friends in winterLudzie są dob­rzy i źli, od­ważni i tchórzli­wi, szlachet­ni i god­ni po­gar­dy. […] A naj­dziw­niej­sze jest to, że naj­częściej wszys­tkie te cechy na­raz goszczą w jed­nym tyl­ko człowieku. I do­piero wówczas jest on całością. Całością za­razem silną i słabą, godną sza­cun­ku i godną współczu­cia. Ta­ki właśnie jest człowiek. Wiel­ki i mały jednocześnie.

Dorota Terakowska

14 luty

Taka refleksja dzisiejszego poranka. Za Williamem Wharton’em.

Miłość to pomieszanie podziwu, szacunku i namiętności.

Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szu­mu.  Jeśli dwa, to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna – trafiłeś do nieba za życia.

A ja życzę Ci dziś nieba.

Znalezione obrazy dla zapytania valentines coffee

ANTHONY DE MELLO

– Wejdź w teraźniejszość.
– Ależ czy ja nie jestem obecna w teraźniejszości?
– Nie.
– Dlaczego?
– Dlatego, że nie zerwałaś z twoją przeszłością.
– Dlaczego miałabym się rozstawać z moją przeszłością? Nie wszystko w niej było złe.
– Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.

Anthony de Mello

Problem dzisiejszego świata – rzekł Mistrz – polega na tym, że ludzie nie chcą dojrzeć.
Jeden z uczniów zapytał: – Kiedy można powiedzieć, że ktoś jest już dojrzały?
– W dniu, w którym nie trzeba go w niczym okłamywać.

Zdjęcie użytkownika Odkrycia duszy i rozumu.

Prawdziwa miłość nie ma negatywnego odpowiednika. Jeśli twoja „miłość” ustępuje niekiedy miejsca swojemu przeciwieństwu, znaczy to, że nie jest miłością, lecz silnym popędem ego, które pragnie zyskać pełniejsze i głębsze poczucie „siebie”, a partner chwilowo potrzebę tę zaspokaja.
A. De Mello

Zdjęcie użytkownika Odkrycia duszy i rozumu.