ROLA KOBIET NA PRZESTRZENI WIEKÓW

Przez wieki historii rola kobiet zmieniała się, ale również różniła się pomiędzy społecznościami.  Niektóre społeczności miały w swoim gronie potężne wojowniczki, wielkie kapłanki i polityczne przywódczynie. W innych społecznościach role kobiet ograniczały się do dbania o ognisko domowe i rodzicielstwo.

Podobny obraz

W dzisiejszych czasach wciąż role kobiet wspołecznościach całego świata znacząco się różnią.  W niektórych krajach przewodzą, w innych ich rola jest sprowadzana do najniższego poziomu. Kobiety utrzymywane są na pozycji niższej, niż mężczyźni, zazwyczaj w społecznościach, gdzie ogromny wpływ na funkcjonowanie codzienne i prawo mają religie monoteistyczne, albo tam, gdzie jest wyjątkowo niski poziom edukacji.

Czytaj dalej